Behandlingar

Osteopatisk behandling kan snabbt återställa dig till normal aktivitet. Eftersom kroppen hänger ihop är det vanligt med smärta i organen intill det smärtande området. Tex ländrygg och magont/ menstruell smärta.

En osteopatisk konsultation börjar med att jag tar en omfattande sjukdomshistoria (anamnes). Efter det gör jag en full undersökning med specifik testning av de system som krävs, med hänvisning till anamnesen.
Efter noga övervägande och diagnos av patienten kan osteopatisk behandling påbörjas.


Foto: Charlotte Rückl

Patienten behandlas med händerna på ett mjukt och behagligt sätt. Jag använder en mängd tekniker för att mjuka upp muskler och ligament. Vid behov manipuleras ben och leder, allt för att få dem på rätt plats men också för att lösa upp störningar i nervsystemet så att cirkulationen ska fungera igen. På så sätt kan kroppen även självläka i sin egen takt upp till en månad efter behandling.

På 4 - 8 behandlingar bryter osteopaten ett negativt mönster och skapar en förändrad kroppsrörelse som sedan håller i sig.
Osteopatins helhetstänkande och behandling gör att patienten får effektiv smärtlindring, bättre rörlighet och målsättningen är att i största möjliga mån förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning.